Czym jest Karta „Biznes Benefit”?

Mówią, że założenie własnej firmy pełne jest pułapek, haczyków i przeszkód nie do obejścia. Dlatego też chcielibyśmy pomóc Ci w walce z przeciwnościami losu i ułatwić rozpoczęcie żeglugi po bezkresie rynkowego oceanu. Dzięki naszej wyjątkowej karcie Biznes Benefit, zaprojektujesz na Twoje konto złotówek, czy dostaniesz zniżkę na pstryknięcie profesjonalnej sweet fotki, którą potem wydrukujesz na promocyjnych folderach dla przyszłych inwestorów i kontrahentów. To jednak nie wszystko. „Biznes Benefit” umożliwi Ci korzystanie z bezpłatnej przestrzeni co-workingowej przy Zana 38, gdzie wraz z partnerami nakarmionymi do syta za grosze we współpracujących z nami restauracjach będziesz mógł rozwijać pomysły, którymi już wkrótce podbijesz światowe rynki.

Kto może otrzymać Kartę „Biznes Benefit”?

Więc mówisz, że mieszkasz lub pracujesz w Lublinie oraz że jesteś już dumnym właścicielem startupu? Dobrze się składa, bo możesz dostać od nas ekskluzywną, wyjątkową i  niepowtarzalną kartę Biznes Benefit. Jeśli dodatkowo czynnie udzielasz się w jakimś kole naukowym, czy uczestniczysz w inicjatywach opartych na nowoczesnych technologiach, przyjdź na Plac Litewski 1 do pokoju 109 i opowiedz nam swoją historię.

Dlaczego warto posiadać Kartę „Biznes Benefit”?

Dzięki naszej elitarnej i niezwykłej karcie Biznes Benefit uzyskasz dostęp do ekskluzywnych rabatów, promocji stałych i tymczasowych, a także świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień niedostępnych dla zwykłych nie-startupowców.

Załączniki:

Folder informacyjny dla Użytkowników karty „Biznes Benefit”:

Użytkownicy - informacje o Karcie Biznes Benefit

 

Czym jest Karta „Biznes Benefit”?

Karta „Biznes Benefit” jest jednym z instrumentów Miasta Lublin w procesie  tworzenia sprzyjającego otoczenia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności, budowania systemu preferencji, promocji idei startupów oraz działań na rzecz wzmocnienia ich pozycji rynkowych.

Kim są Użytkownicy uprawnieni do otrzymania Karty „Biznes Benefit”?

Użytkownikami uprawnionymi do otrzymania Karty „Biznes Benefit” są startupy funkcjonujące na terenie Miasta Lublin, spełniające co najmniej jeden z warunków:

  • są lokatorami jednego z inkubatorów/akceleratorów przedsiębiorczości zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin,
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy były lokatorami jednego z inkubatorów/akceleratorów przedsiębiorczości zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin,
  • są członkiem koła naukowego lub uczestnikiem jednej z inicjatyw skupiających osoby zainteresowane prowadzeniem działalności w obszarze nowoczesnych technologii.

Jakie korzyści daje Karta „Biznes Benefit” jej Użytkownikom?

Karta „Biznes Benefit” uprawnia jej Użytkowników do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez Partnerów biorących udział w programie.

Główne korzyści dla przedsiębiorców uczestniczących w projekcie to:

   • bezpłatna promocja na stronie internetowej Miasta Lublin;
   • bezpłatna promocja na portalu społecznościowym (Miasto Lublin obsługuje profil i na bieżąco uzupełnia informacje przekazane przez poszczególnych Partnerów);
   • bezpłatna promocja w materiałach reklamowych przygotowywanych przez Miasto Lublin;
   • zwiększony obrót (działania promocyjne mają na celu przyciągnięcie większej ilości odbiorców, co w rezultacie wpłynie pozytywnie na wynik ekonomiczny przedsiębiorców).

Udział Partnerów w programie Karta „Biznes Benefit” jest dobrowolny.

 

Informator dla Partnerów karty „Biznes Benefit” dostępny poniżej:

Informator dla Partnerów

Skontaktuj się z Nami:

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Lublin
Plac Litewski 1
20-080 Lublin
tel. 81 466 25 35

e-mail: startup@lublin.eu

Katalog ulg

M&S Mobilny Sekretariat

logo partnera Kart BB

M&S Mobilny Sekretariat
ul. Czeska 9, 20-424 Lublin
tel. +48 793 03 03 43
e-mail: biuro@mobilnysekretariat.com.pl
www.mobilnysekretariat.com.pl

Zakres działalności firmy:
Mobilny Sekretariat to pierwszy w Lublinie profesjonalny sekretariat świadczący usługi outsourcingu administracyjno-biurowego, polegające na mobilnej obsłudze biura w siedzibie klienta oraz wirtualnej/zdalnej obsłudze administracyjno-biurowej w siedzibie firmy.

Mobilny Sekretariat oferuje usługi:
– pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności
– obsługę administracyjno-biurową
– obsługę sekretarsko-asystencką
– obsługę menadżerską
– obsługę recepcyjną
– organizację konferencji i szkoleń
– organizację Oddziałów firmy
– prowadzenie akt osobowych pracowników

Oferta dla użytkowników Karty Biznes Benefit:
1. Rabat w wysokości 10% przez pierwsze 3 m-ce trwania umowy.
2. Rabat w wysokości 10% na wybraną z oferty usługę

Agencja Reklamowa POSTERS

Zrzut ekranu 2016-01-26 o 23.37.41
PHU POSTERS
ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin
Osoba do kontaktu: Małgorzata Wojciechowska
tel.: +48 515 130 906, 81 748 18 39
e-mail: malgorzata@posters.lublin.pl
www.posters.lublin.pl

POSTERS Agencja Reklamowa jest bezpośrednim wykonawcą materiałów związanych z rynkiem reklamowym, zajmuje się głównie produkcją, znakowaniem i drukiem na wszelkiego typu materiałach.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:

10% rabat przez 3 miesiące na produkty ze stron: www.gadzety-upominki.com i www.medale-trofea.pl

Grupa Tipmedia

tip-logo-big copy
Grupa Tipmedia sp. z o.o.
ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kuźma
tel.: +48 733 533 132
e-mail: k.kuzma@tipmedia.pl
www.tipmedia.pl

Grupa Tipmedia sp. z o.o. wspiera i sieciuje media miejskie na terenie całej Polski, dostarczając gotowe, dedykowane aplikacje dla mediów lokalnych: portal miejski, aplikacja mobilna, aplikacja smarttv, system zarządzania CRM.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:

1. 15% zniżka na emisję reklamy,

2. Jeden tydzień bezpłatnej reklamy na kanale telewizyjnym „Wypoczynek i zdrowie”.

Fotografia Piotr Arnoldes

DrukowanieFotografia Piotr Arnoldes
ul. Zimowa 10/86, 20-337 Lublin
Osoba do kontaktu: Piotr Arnoldes
tel.: +48 509 166 723
e-mail: piotr@arnoldes.com
www.arnoldes.com

Piotr Arnoldes zajmuje się fotografią reklamową oraz biznesową w zakresie: fotografia wnętrz, fotografia przedmiotów, fotografia kulinarna oraz sesje reklamowe.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:

1) 35% zniżki na standardowe zdjęcie (aktualne ceny dostępne są na stronie internetowej www.arnoldes.com),

2) Przy regularnej cenie, dodatkowe zdjęcia gratis (ilość zdjęć wykonanych przez Piotra Arnoldesa zwiększa się o 30%),

3) Każde kolejne zlecenie będzie skutkowało dodatkowym obniżeniem kosztu zdjęć o maksymalnie 15% (od ceny promocyjnej opisanej w pozycji pierwszej),

4) Obniżenie kosztu zakupu zdjęcia do wystroju wnętrz o 50% – zakres licencji na zakupione zdjęcia będzie sztywno określał warunki i zasady korzystania z plików. Obniżka nie obejmuje kosztu oprawy.

Lubelska Fundacja Rozwoju

LFR- logo

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
(adres siedziby)

Rynek 7, 20-111 Lublin
(adres korespondencyjny)
Osoba do kontaktu: Cezary Pasternak
tel.: 669 200 929
e-mail: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl
www.lfr.lublin.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR) zajmuje się wspieraniem rozwoju gospodarczego Regionu Lubelskiego, w szczególności podejmowaniem działań na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Usługi LFR skierowane do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w tym w formie startup oraz do przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju to m.in.: kompleksowe usługi informacyjne, doradcze oraz szkoleniowe, w tym coaching i mentoring, ułatwienie dostępu do rynków zagranicznych, udzielanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej, usługi finansowe – pożyczki, dostęp do prywatnych inwestorów kapitałowych (Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu), a także usługi w zakresie wspierania innowacyjności i transfer technologii.
LFR pełni rolę Koordynatora Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
Rabat 20% na wszystkie usługi szkoleniowe związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w formie startup, w tym m.in. z zakresu prawno-podatkowych aspektów zakładania działalności gospodarczej, podstaw marketingu, zarządzania i finansów.

Przykładowa oferta szkoleniowaLubelska Akademia Startup obejmuje: warsztat szkoleniowy z zakresu zakładania i prowadzenia starupu z wykorzystaniem metodologii Lean Startup, Customer Development oraz Business Model Canvas. Tematyka szkolenia (w zależności od wariantu: jednodniowe lub dwudniowe) obejmuje następujące zagadnienia: generowanie pomysłów biznesowych w oparciu o rynkowe trendy, metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań, modele biznesowe – 25 powodów na zarabianie w startupie, formy tworzenia strategii biznesowej, elementy składowe szablonu Business Model Canvas, budowanie produktu w oparciu o potrzeby klienta, testowanie pomysłu przyograniczonych zasobach, Model Business Canvas – tworzenie minimalne satysfakcjonującego produktu w praktyce, metody analityczne w startupach, model AARRR – budowanie lejka konwersji, kluczowe wskaźniki służące do mierzenia skuteczności działań biznesowych. Warsztaty prowadzone metodami interaktywnymi: ćwiczenia w grupach, symulacje sytuacji, case stady, dyskusją zogniskowaną oraz poprzez angażowanie się uczestników w pracę autotestową.

Skrivanek

skrivanek_white_256px

Skrivanek Sp. z o.o.
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

Oddział w Lublinie
ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin
Osoba do kontaktu: Łukasz Słowikowski
teL.: +48 81 470 99 05
e-mail: marketing@skrivanek.pl
www.skrivanek.pl

Skrivanek Sp. z o.o.jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferuje pełną obsługę związaną z tłumaczeniami (pisemne, ustne), obsługa konferencji, usługi DTP (przygotowanie tekstu do publikacji, a także konwersja nieedytowalnych dokumentów do formy edytowalnej) kursy językowe oraz certyfikaty językowe i audyty.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
10% rabat na wszystkie usługi firmy Skrivanek Sp. z o.o.

Inkubator Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubeszczyzny

IP - logo FRL - logo

Inkubator Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

Osoba do kontaktu: Eliza Potocka
tel. +48 81 710 19 00 wew. 6, +48 723 571 603
e-mail: biuro@inkubator-lublin.pl
e-mail: e.potocka@inkubator-lublin.pl
www.inkubator-lublin.pl

Inkubator Przedsiębiorczości został założony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, jego najważniejszym zadaniem jest współtworzenie biznesowej przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie: wspierania i promocję środowiska startupowego poprzez ułatwienie dostępu do wiedzy oraz doradztwa, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, kreowania atrakcyjnej przestrzeni biznesowej dla firm oraz transfer wiedzy z dziedziny IT i OZE.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
1) 10% rabat na profesjonalnie wyposażone sale: szkoleniowa (dla max. 30 osób), komputerowa (16 stanowisk wyposażonych w komputery stacjonarne z systemem Windows i pakietem oprogramowania MS Office) i konferencyjna (dla max. 120 osób),
2) 5% rabat na adres biznesowy dla firmy – wirtualne biuro pozwala do minimum ograniczyć koszty prowadzenia obsługi biurowej. Oferta skierowana jest do firm małych, dopiero rozpoczynających działalność i dysponującym niewielkim budżetem oraz do tych przedsiębiorców, którym zależy na zmniejszeniu kosztów obsługi biurowej,
3) 10% rabat na w pełni wyposażone stanowiska pracy – biuro na żądanie pozwala na prowadzenie działalności w kreatywnym otoczeniu i w indywidualnym trybie pracy,
4) 10% rabat (parking gratis) na wynajem powierzchni biurowej (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym wyposażeniem) odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu,
5) 10% rabat na prowadzenie obsługi księgowej,
6) 10% rabat na doradztwo podatkowe,
7) 15% rabat na coaching,
8) 15% rabat na mentoring,
9) Gratis – cykliczne otwarte szkolenia dot. prowadzenia działalności gospodarczej
10) 20% rabat na organizacje szkoleń:
– Administracyjne i prawne aspekty organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa,
– Zagadnienia dotyczące rejestracji firmy,
– Zagadnienia podatkowe,
– Prawo pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
– Zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
– Marketing, promocja, reklama,
– Zachowania rynkowe klientów. Relacje z klientem,
– Źródła finansowania przedsiębiorstwa,
– Biznes plan,
– Modele biznesowe

Alter Inkubator Przedsiębiorczości

Alter - logo

Alter Sp. z o.o.
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
Osoba do kontaktu: Jarosław Momot
tel.: +48 690 900 221
e-mail: biuro@alter.info.pl
www.alter.info.pl

Alter Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, która swoją działalność kieruje przede wszystkim na tworzeniu sprzyjających warunków rozwoju dla innowacyjnych firm, w tym celu utworzony został Inkubator Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest kreowanie odpowiedniego klimatu partnerstwa dla firm oferujących wysokiej jakości usługi i wspólnym budowaniu marki.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
1) 20% zniżka na wynajem sal szkoleniowych w Inkubatorze Alter,
2) 20% zniżka na usługi: Wirtualne Biuro, Coworking, Coworking Premium,
3) 20% zniżka na oferowane usługi doradcze i szkoleniowe,
4) 10% zniżka na wynajem powierzchni biurowej.

AIP Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP_godlo_Lublin_RGB

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Lublinie

Inkubator AIP Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
ul. Bursaki 12, pok. 105, 20-150 Lublin
Inkubator AIP Katolicki Uniwersytet Lubelski
ul. Droga Męczeników Majdanka 70, bud nr 2, pok. 30, 20-325 Lublin

Osoba do kontaktu: Aleksandra Świętochowska – Manager AIP Lublin
tel.: +48 534 990 381
e-mail: aleksandra.swietochowska@inkubatory.pl
www.aip-lublin.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Lublinie to miejsce dające możliwość poprowadzenia własnej firmy bez zakładania działalności gospodarczej. W tym miejscu przyszły przedsiębiorca może przetestować swoje pomysły biznesowe – zostanie otoczony pełną opieką księgową, prawną i organizacyjną oraz otrzyma również przestrzeń do pracy w dwóch designerskich biurach w Lublinie zlokalizowanych przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
Zniżka 50% przez pierwszy miesiąc na założenie i prowadzenie biznesu w formie startup w AIP Lublin

Arteneo IT Marcin Wtykło

arteneo-NOWE
Arteneo IT Marcin Wtykło
ul. Diamentowa 4A, 20-447 Lublin
Osoba do kontaktu: Wiktor Szot
tel.: +48 606 828 413
e-mail: wiktor.szot@arteneoit.pl
http://www.arteneo.pl/

Arteneo IT Marcin Wtykło zajmuje się tworzeniem stron, sklepów oraz internetowych serwisów dedykowanych, w oparciu o własny system CMS, który zapewnia klientom znacznie większe bezpieczeństwo w sieci oraz wspomaga działania e-marketingowe.
Firma Arteneo IT Marcin Wtykło zajmuje się również doradztwem i konsultacjami z zakresu prowadzenia i rozwoju startupu w branży IT.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
1. 15% zniżki na standardowe produkty:
– standardowa strona internetowa (szczegółowa oferta na stronie www.arteneo.pl),
– standardowy sklep internetowy (szczegółowa oferta na stronie www.arteneo.pl),
– moduł wspierający pozycjonowanie ArteSEO (szczegółowa oferta na stronie www.arteneo.pl)
2. Obniżenie kosztu stworzenia profesjonalnej strony internetowej o 10% (aktualne ceny dostępne są na stronie www.arteneo.pl).
3. Każde kolejne zlecenie będzie skutkowało dodatkowym obniżeniem kosztu usługi o maksymalnie 10% od standardowej wyceny.
4. Darmowe 2 godziny konsultacji związanych z rozwojem startupów w branży IT.
5. 20% zniżka na każdą kolejną godzinę konsultacji (aktualne ceny dostępne są na stronie www.arteneo.pl).

Biuro Rachunkowe NOVO

novo-logo2

Biuro Rachunkowe NOVO
ul. Mełgiewska 74/206, 20-234 Lublin
Osoba do kontaktu: Ewelina Policha
tel.: +48 603 808 220
e-mail: biuro@ksiegowa-lublin.com
www.biuro@ksiegowa-lublin.com

Biuro Rachunkowe NOVO świadczy usługi z zakresu księgowości i kadr. W ramach świadczonych usług oferuje pomoc przy rejestracji firmy, wybór najbardziej optymalnej formy opodatkowania, doradztwo w zakresie działalności oraz pomoc w uzyskaniu dotacji na rozwój przedsiębiorstwa.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
Zniżka 20% na usługi księgowe przez okres 6 miesięcy

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

lpnt-logo-final-pol-eng-cdr9.cdr

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Osoba do kontaktu: Judyta Węgłowska
tel.: +48 500 204 423
e-mail: j.weglowska@lpnt
www.lpnt.pl

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. rozwija istniejący potencjał naukowo – badawczy Lubelszczyzny, a szczególnie lubelskiego środowiska wyższych uczelni i instytutów. W ramach podejmowanej działalności spółka promuje kulturę innowacyjną, integruje środowisko naukowe, rozwija współpracę z jednostkami naukowymi, uczelniami i instytutami badawczymi; wspiera konkurencyjność uczelni i instytutów naukowo – badawczych.
Instytucja ma także znaczący udział w budowaniu ekosystemu startupowego. Celem jest edukacja i networking, czyli dwie najważniejsze kwestie dla młodego przedsiębiorcy stawiającego swoje pierwsze kroki w biznesie.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
Zniżka 30% na wynajem sal szkoleniowych

Biuro Rachunkowe Wiktoria s.c.

logo wiktoria du+-e

Biuro Rachunkowe Wiktoria s.c.
ul. Olszewskiego 11, 20-481 Lublin
Osoba do kontaktu: Monika Zalewa
tel.: +48 660 449 223
e-mail: m.zalewa@wiktoria.lublin.pl
www.wiktoria.lublin.pl
Biuro Rachunkowe Wiktoria s.c. świadczy usługi z zakresu księgowości, rozliczeń z ZUS i urzędami skarbowymi, pomoc przy rejestracji działalności oraz doradztwo podatkowe i ekonomiczne.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
1) Rejestracja działalności i pierwszy miesiąc prowadzenia księgowości za 1 zł,
2) Drugi miesiąc prowadzenia księgowości za 50% uzgodnionej stawki.

Biuro Rachunkowe IN PLUS

In plus - logo
Biuro Rachunkowe IN PLUS
ul. Kazimierza Wielkiego 8, lok. 203, 20-611 Lublin
Osoba do kontaktu: Katarzyna Mazur
tel.: +48 535 099 927
e-mail: katarzyna.mazur@inplus.lublin.pl
www.inplus.lublin.pl
Biuro Rachunkowe IN PLUS specjalizuje się w kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowowej małych i średnich przedsiębiorstw, w tym obsługa kadrowo-płacowa, doradztwo personalne (systemy wynagradzania pracowników), rekrutacja pracowników szkolenia Excell, BHP i Ppoż oraz analizy, raporty i statystyki.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”
1) Bezpłatne wsparcie przy uruchomieniu/rejestracji działalności,
2) Dwa pierwsze miesiące prowadzenia księgowości z 30% zniżką.
ORAZ w zależności od potrzeb (jedna opcja do wyboru w pakiecie):
1) Analiza np.: rynku, produktu, kosztów, przychodów,
2) stworzenie motywacyjnego systemu premiowania pracowników skupionych na realizacji celów.
3) Usługa z zakresu BHP.
4) Wsparcie z narzędzia MS Ofiice (m.in. Excell) pod kątem szkoleń dla pracowników/właścicieli, analiz/raportów, tworzenia formatek do automatycznych „wyliczeń”.

Agencja Fotograficzno-Szkoleniowa Rafał Bil

logo RB

Rafał Bil Agencja Fotograficzno-Szkoleniowa
ul. Skowronkowa 92b, 20-832 Lublin
Osoba do kontaktu: Rafał Bil
tel. +48 661 317 507
e-mail: rafalbil@wp.eu
http://www.facebook.com/rafalbil.eu
www.rafalbil.eu

Rafał Bil Agencja Fotograficzno-Szkoleniowa zajmuje się profesjonalną fotografią dla firm oraz osób fizycznych. Wykonuje zarówno zdjęcia reklamowe oraz studyjne i plenerowe sesje biznesowe. Świadczy usługi w zakresie fotografii wnętrz i budynków, fotografii produktowej i kulinarnej.
Firma zajmuje się również profesjonalną fotografią ślubną, jak również fotografią okolicznościową (m.in. studniówki, konferencje, bankiety biznesowe i inne eventy).
Wykonuje również indywidualne sesje zdjęciowe (sesje portretowe, zdjęcia do CV, sesje dziecięce, akty, sesje fashion, glamour i beauty).
Agencja prowadzi działalność w zakresie cyfrowego retuszu oraz renowacji starych i zniszczonych zdjęć.
Ponadto prowadzi szkolenia i warsztaty fotograficzne.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
1) 10% zniżki usługi fotograficzne.
2) 10% zniżki na usługi szkoleniowe.

Daniel Łaban Usługi Gastronomiczne

logo - Daniel Łaban

Daniel Łaban Usługi Gastronomiczne
/ul. Norwida , 21-040 Świdnik
Osoba do kontaktu: Daniel Łaban
tel.: +48 518 587 580
e-mail: daniel.laban@poczta.pl

Daniel Łaban Usługi Gastronomiczne zajmuje się mobilną gastronomią. Firmowy food truck, działający na ulicach Lublina pod nazwą „City Grill Box, serwuje burgery robione według własnej receptury. Stałym miejscem fodd trucka jest parking przy ul. Tomasza Zana 32 (obok Sądu Rejonowego i ZUS). Firma bierze również udział w imprezach plenerowych na terenie miasta Lublin.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
10% zniżki na cały asortyment.

Agencja Interaktywna eMedia

eMedia

eMedia.com.pl
Szerokie 2p, 20-050 Lublin
Osoba do kontaktu: Grzegorz Wysocki
tel.: +48 605 18 99 45
e-mail: g.wysocki@emedia.com.pl
www.emedia.com.pl

eMedia.com.pl świadczy kompleksowe usługi z zakresu skutecznej reklamy internetowej. Prowadzi doradztwo w zakresie skutecznych metod reklamy, optymalizuje strony internetowe pod kątem uzyskania najlepszych efektów. Jako Autoryzowany Partner firmy Google projektuje i prowadzi kampanie internetowe oraz monitoruje i raportuje efekty działań.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
1) Darmowe doradztwo w zakresie efektywnego pozyskiwania klientów przez Internet, z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa i rynku, na jakim ma zamiar funkcjonować,
2) 600 zł na pierwszą kampanię reklamową w wyszukiwarce Google, sieci reklamowej Google, YouTube, sieci mobilnej

Epaka.pl

jebaka2
Epaka.pl sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 6/35, 02-679 Warszawa
Osoba do kontaktu: Adam Mucha
tel.: +48 732 70 80 60
e-mail: adam.mucha@epaka.pl
www.epaka.pl

Epaka.pl świadczy usługi kurierskie i pocztowe. Jest jednym z największych integratorów usług pocztowych i kurierskich. Dzięki współpracy z UPS, DHL, DPD, GLS, FedEx, K-EX, Raben oraz Inpost umożliwia dostawy przesyłek o różnych gabarytach do różnych miejsc w Polsce i na świecie.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
– Rabat do 55% w stosunku do cen standardowych (wystarczy wysłać maila na adres: adam.mucha@epaka.pl by aktywować swój profil z cenami dedykowanymi Użytkownikom Karty),
– Możliwość wyboru odpowiadającego i najtańszego przewoźnika, w zależności od parametrów przesyłki,
– Szybkie zamawianie kuriera i generowanie listów przewozowych wprost z systemu,
– Integracja z Allegro oraz sklepami internetowymi,
– Współpraca z przewoźnikiem InPost (Paczkomaty),
– Dostawa paczek w 24 godziny oraz ekspresowy zwrot pobrań nawet w 1 dzień,
– Usługi pobrań już od 0 zł,
– Darmowe materiały do pakowania i wysyłania (np. koperty, foliopaki).

Mój Dietetyk Lublin

moj-dietetyk

Mój Dietetyk Lublin
Osoba do kontaktu: Robert Lipert
tel.: +48 792 450 650
e-mail: robert.lipert@mojdietetyk.pl
www.lublin.mojdietetyk.pl

Mój Dietetyk to zespół ludzi, dla których dietetyka to nie tylko zawód, ale prawdziwa pasja. Wspierają innych w osiąganiu szczęścia, poprzez zmianę nawyków żywieniowych i skuteczne, zdrowe odchudzanie. Udowadniają, że dieta to nie restrykcje, lecz szczęśliwy styl życia, który daje wewnętrzne poczucie spełnienia: świetne samopoczucie, energię, chęć do działania oraz ogromną satysfakcję z samego siebie.

Oferta dla Użytkowników Karty „Biznes Benefit”:
20% zniżki na wszystkie usługi w Mój Dietetyk Lublin konsultacje dietetyczne wraz z pomiarem składu ciała oraz stanu zdrowia, pakiety dietetyczne, coaching żywieniowy.