obrazek_create_lublin

„Create Lublin!” – projekt realizowany przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. przy pomocy finansowej Miasta Lublin, w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego, polegający na organizacji programu preinkubacyjnego dla 50 najlepszych pomysłodawców (rozwijających się firm) w wieku do 30 roku życia planujących założenie działalności gospodarczej.
Kryteriami wyboru uczestników były: pomysł na produkt oraz możliwość jego wdrożenia na rynek (lub gotowe już wdrożenie), a także doświadczenie i kwalifikacje zespołu.
Uczestnicy programu otrzymali wsparcie w postaci:
– szkoleń i warsztatów z zakresu modeli biznesowych, wartości niematerialnych i prawnych, form prowadzenia działalności gospodarczej, promocji w social mediach, jak również pozyskiwania środków zewnętrznych finansowania działalności gospodarczej.
– indywidualne doradztwo w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, zastrzeżenia znaku towarowego, wyboru odpowiedniej formy prawnej dla przedsiębiorstwa, pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej lub zawiązaniu spółki kapitałowej.
– spotkania networkingowe – uczestnicy mogli wziąć udział w organizowanych spotkaniach networkingowych, których głównym celem było tworzenie zespołów projektowych.
– speed dating z Venture Capitals – startupy miały okazję do zaprezentowania swoich projektów inwestorom podczas krótkiego spotkania. Do udziału w speed datingach zostały zaproszone Venture Capitals (Trigon) reprezentujące różne dziedziny, aby spektrum pozyskania dofinansowania było jak najszersze dla odbiorców.
– mentoring – konsultacje z mentorami obejmowały analizę przedstawionego pomysłu na biznes oraz wymianę poglądów i weryfikacji wątpliwości dotyczących wybranego modelu biznesowego.
– partnerstwo – w trakcie realizacji projektu uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia partnerów Create Lublin – firm, które odniosły sukces na rynku.
Po etapie preinkubacji LPNT oferuje możliwość podjęcia dalszej działalności w Inkubatorze Technologicznym – inkubacji podmiotów na preferencyjnych warunkach, wzbogaconych o pakiet bezpłatnego doradztwa z zakresu: prawa, finansów, podatków, marketingu.
Okres realizacji projektu: od 23 maja – 30 listopada 2016 r.

Biuro Projektu
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
e-mail: biuro@lpnt.pl
www.lpnt.pl