Green Sort

ZESPÓŁ

Tomasz Stefaniuk CEO

OPIS

Green Sort to pierwsza kompaktowa sortownica do owoców z kamerą, skierowana do gospodarstw od 5 do 20 hektarów sadów. W sortownicy Green Sort dzięki zastosowaniu kamery, istnieje możliwość nie tylko precyzyjnego pomiaru średnicy, ale również sortowania na kolor, oraz wykrywania widocznych uszkodzeń.

Kontakt

21-543 Konstantynów
Wólka Polinowska 78
www.greensort.pl