Działania Urzędu Miasta na rzecz wspierania lubelskiego ekosystemu przedsiębiorczości koncentrują się przede wszystkim na stymulowaniu aktywności nowo tworzonych mikrofirm, poprzez ułatwienie im dostępu do wiedzy i doradztwa oraz premiowanie najbardziej kreatywnych i zdeterminowanych. Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi dotarcia do rozproszonego silnie środowiska są oparte na mechanizmie konkursowym, programy realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu:

Nasze projekty


„Creative Lab” to program warsztatów biznesowych skierowany do studentów kierunków kreatywnych, który został zrealizowany został z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin i miał na celu wsparcie rozwoju kreatywnej przedsiębiorczości na terenie Lublina. (Więcej)

obrazek_create_lublin
„Create Lublin!” to projekt realizowany przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. przy pomocy finansowej Miasta Lublin , w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego, polegający na organizacji programu preinkubacyjnego dla 50 najlepszych pomysłodawców (rozwijających się firm) w wieku do 30 roku życia planujących założenie działalności gospodarczej. (Więcej)


Praca.lublin.eu” to projekt realizowany przez Urząd Miasta. W serwisie można znaleźć ponad 800 ofert pracy i ponad 135 firm, które poszukują pracowników. Serwis gromadzi oferty zatrudnienia lubelskich pracodawców – firm, uczelni, instytucji publicznych i instytucji rynku pracy. (Więcej)

zgrani-na-starcie
„Zgrani na starcie”
to projekt realizowany przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon” przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, w ramach dotacji dla NGO, polegający na organizacji warsztatów dla startupów z zakresu programowania gier komputerowych oraz tworzenia stron internetowych dla startupów oraz osób planujących rozpoczęcie tego rodzaju działalności. (Więcej)